Velkommen til kapsejlads i Skærbæk bådeklub. Vi har aftenkapsejlads hele sæsonen. Derudover har vi kapsejladser i nogle weekender i september og oktober. Du kan alle datoer i Kalenderen
 
Kapsejladsaktiviteterne er i hovedtræk følgende som beskrives yderligere nedenfor:
  • Aftenkapsejlads
  • Fællessejlads
  • Handikapsejlads Fænø rundt  
Husk hvis du vil sejle kapsejlads:
Skal man som udgangspunkt have et målebrev eller et klassebevis skal altid udstedes til ejeren. Målerbrevet/klassebeviset skal fornyes hvert andet år. Er du i tvivl kan man altid rette henvendelse til klubmåleren.
Ønsker man at deltage, men er ikke i besiddelse af et målebrev, så kontakt Kapsejladsudvalget, så finder vi en løsning!
 
Vi gælder os til at se dig til kapsejlads.
 
 
 Aftenkapsejlads
 
Vi afholder aftenkapsejlads normalt fra den første onsdag i maj til den sidste onsdag i september - med en sommerferie pause.
 
Sejladserne foregår i farvandet ud for Skærbæk, som banesejlads omkring nogle fast udlagte bøjer/sømærker. Sejladserne starter og slutter mellem dommerskuret på havnen og en udlagt bøje. Der er derfor god mulighed for at følge med fra land.
Efter endt kapsejlads mødes vi i klubhuset til hygge med en bid brød og drøfter dagens resultater. På bagrund af det samlede resultat af årets aftenkapsejladser, kårer vi den samlede vinder i hvert løb.
 
Du kan se mere her. 
 
Fællessejlads
 
To Onsdage afholder vi en fælles kapsejlads med nabosejlklubberne i farvandet ud for Skærbæk
 
Sejladserne afholdes i Juni og August, og der sejles efter et særskilt sejlads program. Resultaterne på disse to onsdage tæller ikke med i årets samlede resultat for Onsdags kapsejladser.
 
Sejladserne startes og måltages fra en dommerbåd, og resultaterne af disse opgøres særskilt. 
 
Sejladsbestemmelser banekort mm henter man selv på Middelfart Sejlklubs hjemmeside.
 
Handicapsejlads Fænø rundt

 
En hyggekapsejlads for hele familen. Der startes efter "omvendt handicap", således at den langsomste båd starter først og "vinderen" er så den båd der kommer først i mål. Præmierne består sædvanligvis af snaps, som uddeles til den efterfølgene fælles skipperlabskovs i klubhuset.
 
Selvom du ikke har et DS målerbrev til din båd, er du også velkommen til deltage i denne sejlads.
                  
 
Opdateret: 02-03-2022 / Webmaster