Kontingenter (Kon)
Vælg det rette medlemskab - Klik, meld dig til med betaling af kontingent. 
Kontingent 3: Junior medlem, med forældre som voksen medlem, under 18 år. 450,- 
Kontingent 4: Samboende medlem, voksen, (samme bopæl som andet voksen medlem), over 25 år. 330,-
Kontingent 8: Passivt medlem, 700,-. 
Kontingent 1: Junior medlem, uden forældre som voksen medlem, under 25 år. 775,-
Kontingent 2: Voksen medlem, over 25 år. 1150,-
Tilmeld/Læs mere - (6)

Sejlads i SB20 (SB201)
Her kan du tilmelde dig sejlads i vore Sportsbåde.
Mandagsholdet er for alle som vil ud og sejle på vores mandagshold.
Onsdagssejlads er for dig som gerne vil sejle kapsejlads til den ugentlige aftenmatch. 
Der skal altid være en godkendt skipper på hver båd.  
Vil du godkendes som skipper skal du kontakte Sportsbådsudvalget. 
  
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Sejlerskole (Skole)
Sejlerskole årligt gebyr
 
Tilmeld/Læs mere - (0)

Kapsejladsgast (GAST)
Deltager som gast ved klubbens onsdagskapsejlads. Gastedeltagelse koster 400,00 kr pr. sæson. Efter hver sejlads er klubben vært ved kaffe og ostemad i klubhuset.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Jolleleje (SEJL)
Leje for- og eftersæson (2 rater af 550 kr.) pr. sejler for lån af klubbens joller - Optimist, TERA eller FEVA jolle.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Surfleje (SURF)
Årlige leje ved lån af klubbens surfudstyr - board og rig.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Kapsejlads (KAP)
Her tilmelder I jer vores kapsejladser for kølbåde og flerskogsbåde. 
Aftenkapsejladser på onsdage kl 18:30. Pris 400 kr.
Fællessejladser to onsdage kl 18:45. Pris 0 kr (kræver DH målebrev).
Tilmeld/Læs mere - (1)

Udstyrsopbevaring (UOP)
 Opbevaring af eget udstyr dvs. surfboard, sejl og rig i klubbens aflåste udstyrsskure samt jolle på jollepladsen. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Windsurfing (WF)
Tilmeld/Læs mere - (1)