SB20 Sikkerheds regler

1. Der skal altid bæres redningsvest ved sejlads i Skærbæk Bådeklub´s udstyr.

2. Der skal altid medbringes en VHF-radio.

2. Der skal altid medbringes vandtæt mobiltelefon/ mobiltelefon i plastpose.

3. Før sejlads skal der angives i vores bookning kalender

  • Skipper samt alle øvrige ombordværende - Telefonnummer
  • Afgangstidspunkt og forventet hjemkomst

4. Opstår der skader og mangler på båd eller udstyr meddeles dette på Facebookgruppen ”SBK Sportsbåd SB20”

5. Der skal altid være en - af Sportsbådsudvalget - godkendt skipper ombord under sejlads.

 

 Beskrivelse

SB20 bådene kan lejes af medlemmer af Skærbæk Bådeklub. Der skal være minimum en bådfører som er godkendt af klubben som fører.
 
Der er ikke krav om egentligt duelighedsbevis – men det kræves at bådfører kan håndtere båden på forsvarlig vis samt udføre de manøvre som kræves for at bestå den praktiske del af duelighedsbeviset. F.eks. Mand over bord, gå ud og ind i havn osv.

For at opnå godkendelse som bådfører skal denne godkendes af et medlem af Sportbåds Udvalget.

Hvis en sejler laver skade på båd eller materiel tages billeder af denne som uploades på facebookgruppen "SBK Sportsbåd SB20" sammen med en beskrivelse. Har ingen af besætningsmedlemmerne adgang til Facebook sendes en mail eller SMS til en i Sportsbåd Udvalget.

Før sejlads påbegyndes tjekkes båden for eventuelle fejl, skader og mangler som ikke allerede forefindes på Facebook. Findes der fejl, skader tages et billede af disse som uploades på facebookgruppen "SBK Sportsbåd SB20"


 
Opdateret: 29-01-2020 / Webmaster