SBK´s Aftenkapsejladser 2023

 
Der sejles aftenkapsejlads Onsdage med første start ca. kl. 18.30. Fra Onsdag d. 31 August rykkes starten frem til kl. 18.00
 
Før ferien:   3/5 - 10/5 - 17/5 - 24/5 - 7/6 - 14/6 - 21/6 - 28/6 - 5/7
Efter ferien: 9/8 - 23/8 - 30/8 - 6/9 - 13/9 - 20/9 - 30/9  - 7/10
 

Bemærk at d. 30/9 & 7/10 er en Lørdag - første start Kl. 14.00  


Der er Fællessejlads med naboklubberne, den sejles Onsdag d. 31 Maj og Onsdag d. 16 august. Start tidspunkt "Første start ca. 18.50" du kan se fælles sejlads program her
 
Der sejles efter ISAF’s Kapsejladsregler 2021-24, samt SBK´s bestemmelser, bemanding er fri.
 
En af de tilmeldte både skal bemande Dommerskuret og være sejladsleder - vejledning til Sejladsleder kan findes herunder. Opgaven med at stå for dette fordeles mellem de deltagende både og kan ses på "Dommer / Kaffelisten"
 
Efter kapsejladsen er der hygge med kaffe, øl og ostemad i klubhuset dette er inkl. i kontingentet du kan også købe Øl/Vand hvis det mangler - opgaven med at stå for dette fordeles mellem de deltagende både og kan ses på "Dommer / Kaffelisten"

Du kan løbende se stillingen her 

Har du lyst til at deltage med din båd men mangler målerbrev er der også en løsning på det - tag kontakt til en fra  Kapsejladsudvalget

 
Hent Program - Banekort - Løbslister - Dommer - Kaffelisten og Vejledning til Sejladsleder herunder
 
 Dokument  Opdateret
 Program
 15-04-2023
 Bane-1  03-05-2021
 Bane-2  02-05-2021
 Bane-3  02-05-2021
 Bane-4  02-05-2021
 Bane-5  02-05-2021
Dommer Kaffe listen   15-04-2023
Vejledning Sejladsleder  15-04-2023
   
 Løbsliste   15-04-2023
 Måltagnings skema   15-04-2023
 Måltagning-Tom  14-11-2022
  
 
 
 

Redigeret 14-11-2022 / Webmaster