Brug af SB20 
 Der skal altid være mindst en godkendt skipper ombord som har ansvaret for udstyr og sikkerhed.
 
 Sportsbåd udvalgets sikkerhedsregler skal altid overholdes. 
 
Alle ombordværende skal være medlem af Skærbæk Bådeklub.
 
Alle ombordværende skal have betalt SB20-gebyr - se herunder:
 
Årligt SB20 gebyr, gælder alle ombordværende  500
Deltagelse i Onsdags kapsejlads, betales pr. båd  1500
Stævne Deltagelse, betales pr. båd  400
 
Der kan dog gives 3 årlige prøveture.
 
 Skipper
 For at blive Skipper på SB20´erne skal du godkendes af et medlem af SB20 udvalget
 
Dette for at sikre at alle skippere kan: 
1. Udføre de manøvre der kræves for at kunne bestå den praktiske del af duelighedsbeviset. 
2. Føre båden på betryggende vis. 
3. Har fuldt kendskab til hvordan båden rigges, betjenes, hvor grej og udstyr har sine pladser. 
4. Kan betjene påhængsmotoren, og ved hvordan den skal monteres.
 
 Booking Kalender
Klubbens Bookingkalender skal altid benyttes - Alle ombordværende skal registreres på bookingen.
 

  
 
 
Opdateret: 02-05-2021 / Webmaster