Skærbæk Bådeklub ligger i Skærbæk mellem Fredericia og Kolding lige ved indsejling til Kolding Fjord: 55°30'43.8"N 9°37'43.5"E 
 
Her kan du finde seneste nyheder, oprette dit kontingent og følge med i, hvad der rører sig i bådeklubben.
 

Klub aktiviteter
_/)  Nyt fra Klubben   _/)

Der afholdes ordinær generalforsamling i Skærbæk Bådklub -     Fjordvejen 20 - Torsdag den 16 Februar kl. 19.00


                        DAGSORDEN ifølge vedtægterne   

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år ved formanden.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år
    og godkendelse, samt budget for det kommende år. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag.
     Forslag der ønskes behandlet, skal værre bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlings afholdes. 

6. Valg 
A valg af Formand på valg Kjeld Hansen Modtager ikke genvalg. 
B. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
     på valg Michael Mikkelsen modtager ikke genvalg
                   Anders Lind ungdom modtager genvalg. 
C. valg af 1 bestyrels suppleant på valg Henrik Christensen. 
D. valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 
     på valg som revisor Tage Hansen og Henry Bork . 
     på valg som revisorsuppleant er Henrik Christensen. 

7. Eventuelt. 

Skærbæk den 17-1-2023
 _/) Bestyrelsen _/) 

 
_/)  Aftenkapsejlads   _/)

 
Handikap sejlads - god opbakning med  13 både til start og 48 til spisning efterfølgende. Du kan se meget mere her om hvem der deltog

Start liste med respit tider findes her - S-B-K Handikapsejlads 2022 - Resultat


_/) Kapsejlads udvalget _/) 

 Facebook
 
 


 
 Lokal vejret

 
Når man sejler er man ude i den frie natur og under åben himmel. Så det er meget rart at vide, hvordan vejret det er - også selvom man blot skal en tur ned til havnen. Her er vejret for de næste 48 timer - eller klik på udsigten og få flere muligheder.