Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
  BRUGERNAVN
 
  PASSWORD
    GLEMT PASSWORD?    Klik her for at oprette en profil

SBK´s Aftenkapsejladser 2018

Regler: Der sejles efter ISAF’s Kapsejladsregler 2017-20, samt SBK´s bestemmelser.

Bemanding: Bemanding er fri, dog er enkelmandssejlads ikke tilladt.

Målregel: Kølbåde efter DH2018, TACI mål og flerskrogsbåde efter Texel.

Der markeres fra dommerstadet hvilket måltal der startes efter med tre bogstaver:

L - TACIL mål (Let vind)

M - TACIM mål (Mellem vind)

H - TACIH mål (Hård vind)

Dommerstade: Dommerskur ved slæbestedet.

Start/mål: Mellem dommerskur og det på banekortet angivet startmærke.

Baner: Banerne er indtegnet på vedlagte banekort. Banevalg foretages af sejladslederen.

Banenummer vises på skilt ved dommerskuret med et nr. 1-5. Banemærker er gule bøjer. Bemærk:

V på banekortet, betyder at startlinie passeres fra Vest mod Øst.

Ø på banekortet, betyder at startlinie passeres fra Øst mod Vest.

Varselsignal: Rødt flag- mærkerne om bagbord.

Grønt flag- mærkerne om styrbord.

Det er ikke tilladt at sejle mellem bundgarnspæle og land.

Ørreddambruget er dog undtaget.

Fuldførelsessignal: Blåt flag sættes, samt et lydsignal.

Hvis første båd i et løb sejler en baneomgang under 70 min., skal den og alle både i samme start, sejle de på banekortene viste ekstra ben.

Dette vil blive vist fra dommerstadet med talstanderen for den pågældende start.

Dog kan dette undlades hvis sejladslederen vurderer at vinden løjer eller det bliver mørkt.

Tidsbegrænsning: Sejltiden fastsættes til max. 3 timer regnet fra sidste start, hvorefter sejladsen skydes af.

Præmier: Løbspræmie for hver 3. tilmeldte fartøj.

Starttidspunkt: Onsdage ca. kl. 18.30. Det er flagene, der gælder.

         Datoer: 2/5 - 9/5 - 16/5 - 23/5 - 30/5 - 6/6 - 20/6 - 27/6
         Samt:    8/8 - 22/8 - 29/8 - 5/9 - 12/9 - 19/9 - 26/9

Der er Fællessejlads med naboklubberne: Forventet onsdag 13/6 og 15/8, se særskilt program. Disse 2 sejladser er ikke gældende i den samlede point beregning for året.

Point: Der gives point i henhold til Kapsejladsreglernes Tillæg A

med bonuspointsystemet.

De 4 dårligste placeringer fratrækkes årets samlede resultat..

Løbsinddeling: De deltagende både inddeles i 2 løb i 2 starter. Et løb er for kølbåde, et løb for flerskrogsbåde.

Startprocedure:

ca. 5 min. før varselssignal sættes bane nr. og banesignal (rød eller grøn)

Varselssignal: 5 min. før første start sættes talstander 1,

og der afgives et lydsignal.

Klarsignal: 4 min. før første start sættes klarsignal P (blå med hvid firkant), og der afgives

et lydsignal.

Et-minut signal: 1 min. før første start nedhales klarsignal P, og der afgives et lydsignal.

Startsignal: Talstander 1, nedhales og et lydsignal afgives, samtidig sættes talstander 2, som

varselssignal for næste start, o.s.v.

For tidligt startende: Hvis et antal både starter for tidligt vil signal ‘X’ blive hejst, og der afgives et lydsignal. Det vil blive holdt vajende indtil alle både, der er startet for tidligt er vendt tilbage og startet korrekt, eller højst 4 minutter.

Regelbrud/Straf: Både som gør sig skyldig i regel del 2, når både mødes eller regel del 3, berøring af et mærke, kan rette fejlen ved at foretage en 360 grader vending,

Ændringer: Evt. ændring af sejladsbestemmelserne eller lignende, kan meddeles ved

at signalflaget “L” bliver sat i flagmasten ved klubhuset, før sejlads.

Du kan henvende dig til et medlem af kapsejladsudvalget, eller se efter på opslagstavlen.

Protester: Evt. protester skal afleveres senest 1/2 time efter at sejladsen er skudt af.

Protesten afleveres til sejladslederen eller en af protestkomiteens medlemmer.

Protestkomite: Richard Lindquist, Niels Hansen.

Dommerkomite: Kapsejladsudvalget.

Sejladsleder: Sejladslederen starter og afvikler sejladserne, og afleverer straks herefter resultat-

listerne i klubhuset til et medlem af organisationskommiteen.