Som godkendt skipper kan du booke en SB20.
 

For at blive godkendt skal du godkendes af en af medlemmerne i Sportsbådsudvalget. 

 
Dette for at sikre at alle skippere kan:
 
1. Udføre de manøvre der kræves for at kunne bestå den praktiske del af duelighedsbeviset. 
2. Føre båden på betryggende vis.
3. Har fuldt kendskab til hvordan båden rigges, betjenes, hvor grej og udstyr har sine pladser.
4. Alle kan betjene påhængsmotoren, og ved hvordan den skal monteres. 
 
 
Alle kan se om båden er ledig - men kun godkendte skippere kan booke.