SBK indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i klubhus, tirsdag den 30. juni 2020, kl. 19.00.

 

Denne generalforsamlings afholdelse har hidtil været udskudt pga. Corona-situationen.

 

Eneste punkt på dagsordenen er endelig vedtagelse, af den på ordinære generalforsamling vedtagne vedtægtsændring.

 

Dagsorden: Vedtægtsændring § 6 stk. 2.

 

Nuværende formulering:                Kontingentet opkræves helårsvis forud.

 

Ønskes ændret til:                             Kontingentet opkræves helårsvis forud.

Ved indmeldelse efter 1.7. opkræves ½ års kontingent for indeværende år.

 

 

 

 

 

Mvh.

bestyrelsen