Brug af SB20

Der skal altid være mindst en godkendt skipper ombord som har ansvaret for udstyr og sikkerhed.

Sportsbådsudvalgets sikkerhedsregler skal altid overholdes.

Årligt SB20 gebyr, gælder alle ombordværende  500


Deltagelse i onsdags kapsejlads, betales pr. båd      

1500

Stævnedeltagelse, betales pr. båd

400


Alle ombordværende skal være medlem af Skærbæk Bådeklub.

Alle ombordværende skal have betalt SB20-gebyr.
 
Der kan dog gives 3 årlige prøveture. 
 
Skipper 

For at blive Skipper på SB20´erne skal du godkendes af et medlem af Sportsbådsudvalget.

Dette for at sikre at alle skippere kan:
1. Udføre de manøvre der kræves for at kunne bestå den praktiske del af duelighedsbeviset.
2. Føre båden på betryggende vis.
3. Har fuldt kendskab til hvordan båden rigges, betjenes, hvor grej og udstyr har sine pladser.
4. Kan betjene påhængsmotoren, og ved hvordan den skal monteres.
 
Bookingkalender 
 
Klubbens Bookingkalender skal altid benyttes.
Alle ombordværende skal registreres på bookingen.
 
Alle kan se om båden er ledig - men kun godkendte skippere kan booke.
 
 
du kan endvidere booke via linket i venstre-menuen her på siden.
Der findes også en mobil-venlig version.