Generalforsamlingen for SBK, år 2018, afholdes i klubhus tirsdag d. 26. 02. 2019 kl. 19.
Dagsorden iflg. vedtægter.