Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
  BRUGERNAVN
 
  PASSWORD
    GLEMT PASSWORD?    Klik her for at oprette en profil

Budget 2018
  Note Budget 2018 Resultat 2017 Budget 2017 Resultat 2016 Budget 2016
INDTÆGTER:            
Kontingent   198.000 197.750 201.875 218.950 207.775,00
Gaver klubhus   5.500 5.300 0 9.100 15.000,00
Salg   2.500 2.520 1.500 2.038 2.400,00
Annoncører     0 0 0 0,00
Renter     18 0 14 0,00
Lokaletilskud   6.400 6.304 5.000 5.582 5.000,00
Tilskud SIF   7.500 7.423 3.000 9.609 10.000,00
Kursusrefusion   15.000 16.015 5.000 17.305 0,00
Diverse indtægter   12.500 12.409 15.000 24.853 3.000,00
Arrrangementer 1 23.500 22.772 12.000 17.130 7.000,00
Ligasejlads sponsor     0 20.000 25.783 3.500,00
Sponsorater   20.000 49.892      
Ekstraordinære indtægter   0 4.304 0 0 0
             
INDTÆGTER I ALT   290.900 324.707,350 263.375 330.365 253.675
             
UDGIFTER            
Klubhus og SB20 2 189.500 119.015 126.084 129.436 126.000,00
Kontingent 3 28.500 28.128 28.170 28.023 28.650,00
Administration 4 93.200 152.226 41.500 101.794 37.000,00
Arrangementer 5 13.000 14.446 16.000 9.064 23.500,00
Sejlsportsliga       25.917 24.280 25.917,00
Renter + gebyrer     1.595 0 300 0,00
Kapsejladsudvalg     0 3.000 0 3.000,00
Ekstraord. udgifter     0 0 0 0,00
             
Udgifter før afskrivninger   324.200 315.409 240.671 292.897 244.067,00
             
 Resultat før afskrivninger      9.298 22.704 37.468 9.608
             
Afskrivninger     14.665 0 -5.000 0
             
UDGIFTER I ALT   324.200 330.073,72 240.671 287.897 244.067
             
ÅRETS RESULTAT   -33.300 -5.366 22.704 42.468 9.608
Balance pr. 31.12.2017
Aktiver 2017 2016 Passiver 2017 2016
Materielle anlægsaktiver Egenkapital
Primo 234.772 229.772 Egenkapital primo 439.540 439.540
Tilgang/afgang 46.923 0 Årets resultat 81.503 86.769
afskrivninger 14.665 5.000 Egenkapital total  521.042 526.309
Anlægsaktiver ultimo 267.030   234.772
Gældsforpligtelser
Tilgodehavender 35.345   25.396 Kortfritet gæld 9.930 9.930
Periodeafgrænsning 35.070 0
Likvidemidler 263.668   276.071 Gæld i alt 45.000 9.930
Aktiver i alt 566.043   536.239 Passiver i alt 566.043 536.239
Skærbæk, den      januar 2017
Kjeld Hansen Meret Ravens
formand næstformand
Peder Villemoes Leon Nørulf
kasserer sekretær
 
Torben Mikkelsen
bestyrelsesmedlem